Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist  (müügiarved, ostuarved, sularahakviitungid, lepingud jne.

Raamatupidamise põhiteenuse hind sisaldab:
  • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
  • algdokumentide kontroll ja töötlemine
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine
  • ostuarvete ja laekumiste kajastamine
  • põhivahendite arvestamine
  • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
  • ühe töötaja palgaarvestus (iga järgnev töötaja vastavalt hinnakirjale)
  • deklaratsioonide esitamine
  • Konsultatsioon
Dokumendite arvHind
1-512,00 eur
6-1022,80 eur
11-1934,80 eur
20-2946,80 eur
30-3958,80 eur
40-4970,80 eur
50-5982,80 eur
60-6994,80 eur
70-79106,80 eur
80-89118,80 eur
90-99130,80 eur
100-150190,80 eur
151-200238,80 eur
 200+ Kokkuleppel

Lisateenused:
TeenusHind
Raamatupidamise sise-eeskirjade  koostamine59 eur
Raamatupidamise korrastamine 16 eur/h
Majandusaasta aruande koostamineAlates 75 eur
Müügiarvete koostamineKokkuleppel
Laoarvestuse pidamine Kokkuleppel
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja TolliametileKokkuleppel
Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine StatistikaametileKokkuleppel
Objekti arvestuse pidamineKokkuleppel
Alates teisest töötajast palgaarvestus6 eur
Kandepõhine raamatupidamine 0,69 eur/kanne
Hinnad sisaldavad käibemaksu!